Tilstandsrapport med verditakst

Skal du selge bolig, anbefaler vi en tilstandsrapport med verdi. Det blir spesielt lagt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.

Tilstandsrapport med verditakst er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand, vedlikehold etc. og det settes tilstandsgrader på bygningsdeler. Verditakst inkluderer oppmåling av arealer, beregning av teknisk verdi og fastsetting av markedsverdi.
Det kan også utarbeides tilstandsrapport uten verditakst for hele eller deler av bygningen.
Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Få trygghet ved eierskifte, velg tilstandsrapport – kontakt oss i dag.