Tilstandsrapport med verditakst

Tilstandsrapport med verditakst er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand, vedlikehold etc. og det settes tilstandsgrader på bygningsdeler. Verditakst inkluderer oppmåling av arealer, beregning av teknisk verdi og fastsetting av markedsverdi.
Det kan også utarbeidet tilstandsrapport uten verditakst for hele eller deler av bygning.
Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Få trygghet, og skaff verditaksering – kontakt oss i dag.