Prisliste


Tilstandsrapport med verditakst

Anbefales brukt ved boligsalg.
Enebolig 9900,-
Rekkehus / halvpart av tomannsbolig / fritidsbolig 8900,-
Leilighet (ikke fellesdeler / utvendige forhold) 6900,-
Hytte uten innlagt vann 6900,-
Tilegg over 200m2 / ekstra boenhet / tilleggsbygning 1000,-

Verditakst m/arealmåling, forenklet

Benyttes til blant annet finansiering, arveoppgjør og salg/hjemmelsoverføring der både selger og kjøper har kunnskap om boligen.
Enebolig / rekkehus / leiligheter / fritidsbolig 5500,-
Tillegg over 200m2 / ekstra boenhet / tilleggsbygning 1000,-
Tillegg for utvidet beskrivelse av bygningsdeler 1000,-

Diverse type takst/oppdrag

Forhåndstakst av ny bolig Avtales særskilt
Tomtetakst Avtales særskilt
Byggelånsoppfølging Avtales særskilt
Pris for oppgradering av takster Avtales særskilt
Uavhengig kontroll Avtales særskilt

For andre type takstoppdrag, ta kontakt.

Alle priser er inkl. mva.


For oppdrag utenfor Hønefoss sentrum, tilkommer kilometergodtgjørelse på 7,50,- kr pr. km + eventuelle parkering- og bomavgifter.

Fakturagebyr kommer i tillegg på 45,- inkl. mva.

Tegninger og nødvendig dokumentasjon f. eks meglerpakke, som må fremskaffes for takstoppdrag, faktureres iht til kostpris. Data som innhentes fra eiendomsverdi er inklusive i priser for takst.

Må boligopplysninger fra forretningsfører fremskaffes, faktureres netto kostpris i tillegg til pris på takst.